top of page
thumbnail_large.jpg

VR Zone San Tin

  • 小組同時進行VR項目體驗

  • HADO AR 擴增實境閃避球

HADO AR 擴增實境閃避球

  • 3對3比賽,每隊隊員需事先作策略溝通

  • 評估各成員的優勢,作出最適合隊伍的策略,從而更認識自己的隊友

  • 加強溝通能力、即時應變能力及建立團體互信

bottom of page